Hvězda Pařížské Olympie poprvé v Praze

 

večery francouzských šansonů

z cyklu MONTMARTRE V MONTMARTRU 

  

 12. koncert tohoto cyklu

konaný pod záštitou 

 prezidenta Republiky Montmartre  

pana Alaina Coquarda 

 
 

 francouzský šansoniér

legenda Montmartru, vystupující v pařížské Olympii

 

A L A I N   T U R B A N

klavírní doprovod:  Jiří Neužil

 

H V Ě Z D A   P A Ř Í Ž S K É   O L Y M P I E

P O P R V É   V   P R A Z E


moderovaný večer  

moderují Otakar Kosek a Helena Winkelmannová

 
 

Jeden ze tří výjimečných pražských koncertů Alaina Turbana - hvězdy pařížské Olympie – se uskuteční ve středu 4. června 2014 – Salonní rychloloď Nepomuk (Platnéřská 2, Praha 1) od 19.00 hod. Občerstvení na loďi bude otevřeno od 18.00 hodin.

 

Cena vstupenky je 450 Kč

 

Informace na telefonu (+420) 736 792 752

Předprodej -  Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám.3 Praha 1                

Počet míst je limitován     


Alain Turban - koncert na salonní rychlolodi Nepomuk - plakát | Muzeum Karlova mostu