IKONY MAKARIA TAUCE

Výstava autora svatořečícího obrazu sv. Anežky České, 5.-21.11.2019

Při příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České připravilo Muzeum Karlova mostu ve polupráci s umělcem Makariem Taucem výstavu ikon. Touto výstavou vyjádří Muzeum Karlova mostu společně s umělcem poctu osobnosti sv. Anežky České.

Na této jedinečné výstavě budou prezentovány ikony z posledních let umělcovy tvorby, mezi nimiž bude i kopie deskového obrazu Zbraslavské Madony a konvexní zrcadlo inspirované Janem van Eyck. Ikony zachycují scény ze života Ježíše Krista, bohorodičky          a jiných světců. Kromě samotných ikon budou vystavena i díla inspirovaná například uměním starých italských mistrů.

Cílem výstavy je prezentace a přiblížení křesťanského umění, které má v byzantské ikonové tvorbě tradici skoro již 2 000 let.

IKONY MAKARIA TAUCE
Anotace výstavy a životopis Makaria Tauce