• Ve dnech 19. - 20. 7. nezaplouvají vyhlídkové plavby do Čertovky z důvodu testování protipovodňových vrat
  • Přijdte navštívit novou expozici Svatá Anežka a historie Křížovníků.
  • Otužilci si na Tři krále zaplavali ve Vltavě, přečtěte si zde
  • 16. 5. 2016 Svatojánské slavnosti Navalis - fotogalerie zde.