Historie skleněných betlémů

Historie skleněných betlémů v Železném Brodě úzce souvisí se založením zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v roce 1920. Nedlouho po jejím vzniku profesor této školy Jaroslav Brychta (1895 – 1971) se svými spolupracovníky vytvořil první brodské skleněné figurky. Ty úplně původní byly zpočátku poskládané z jednotlivých vinutých perel navlečených nejprve na nitích, později na drátcích. Figurky na drátcích se daly pak i dodatečně tvarovat a upravovat.

Teprve později vznikly figurky celoskleněné, vyráběné kompletně u sklářského kahanu. Takové se v Železném Brodě vyrábějí dodnes.

Mnozí z prvních absolventů sklářské školy založili nedlouho po skončení studia své vlastní firmy. Tyto firmy měly většinou takřka raketový start a brzy začaly také sbírat významná ocenění na světových sklářských výstavách. Mezi jinými to byly i firmy specializované na výrobu figurek, zejména firma Stanislava Halama, firma Jaroslava Klápště a firma Josef Kleinert. Některé z těchto firem měly už v té době do výrobního programu zařazené i skleněné betlémy.

Další firmou, která už v období první republiky vyráběla skleněný betlém, byla firma František Halama, která vyráběla duté broušené a ryté sklo a také reliéfní umělecké sklo za pomocí technologie výroby do kovových forem.

Železný Brod se tehdy stal díky svým sklářům světově proslulý. Prudký rozvoj zbrzdila až tehdejší hospodářská krize, ale dobře rozjeté firmy ji většinou úspěšně překonaly. Dokázaly přežít i další těžkou dobu - období druhé světové války, kdy byly snahy zdejší sklářský průmysl, konkurující nedalekému, tehdy německému Jablonci, cíleně ochromit a zničit.

Definitivní konec zdejších úspěšných sklářských soukromých firem nastal až s únorem 1948 a událostmi s ním spojenými. Tak jako v jiných oborech, i sklářským podnikatelům byl sebrán a vyvlastněn veškerý majetek, byli kriminalizování a někteří i vězněni. Sklářský průmysl byl násilně soustředěn do místních státních podniků, v Železném Brodě především do podniku železnobrodské sklo.

Figurkářská výroba fungovala naštěstí v Železnobrodském skle dál. Ale právě tématice betlémů nebylo většinou z ideologických důvodů přáno. Vše, co mělo blízko k náboženským motivům, bylo tehdy v nemilosti. Dokonce i z oblíbené trojice Mikuláš, čert a anděl směl být jednu dobu vyráběn pouze čert.

V době politického uvolnění v šedesátých letech se pak skleněné betlémy zas nějaký čas vyráběly, a dokonce se jimi podnik Železnobrodské sklo úspěšně prezentoval v zahraničí: jeden hutní betlém byl darován do Vatikánu a další starostovi města Montrealu v době konání Světové výstavy v roce 1967, kde byl vystavován.

Avšak z oficiální výroby ŽBS se betlému dochovalo jen nemnoho. Především velký betlém figurkový z roku 1968 od bratří Hlaváčů v brodském muzeu a na různých místech (v kostele, muzeu a u soukromých sběratelů) několik betlému hutních.

Skleněné betlémy figurkové vznikaly v době socialismu spíš individuálně a víceméně za zapřenou: Mnoho sklářů si v těch letech vyrobilo svůj originální betlém podle vlastní představy pro svou rodinu. Řada takovýchto betlémů se předává jako vzácná rodinná památka z generace na generaci.

Figurkářské dílny v tehdejším ŽBS byly inspirativním prostředí a soudržnou partou, která se scházela ve volném čase i dlouho poté, co byla výroba figurek v ŽBS zastavena a figurkáři propuštěni. Část z nich tehdy přešla do soukromého sektoru a výrobu figurek provozují jako svou živnost dodnes.

Po sametové revoluci začaly přebírat žezlo zdejší sklářské produkce nově vzniklé sklářské firmy. Některé z nich navázaly na rodinnou tradici započatou před válkou, byly jim v restituci vráceny asoň některé ze vzácných forem a pomůcek, zabraných kdysi komunisty. Jednou z takových firem je i již zmíněná firma František Halama, která mimo jiné obnovila i výrobu původního skleněného betlému FH1601.

A mimo tyto firmy vzniklo po roce 1989 velké množství sklářských firem zcela nových.

Hospodářská krize, projevující se od roku 2008, zasáhla sklářský průmysl velmi těžce. Sklářské kolosy padly, podnik Železnobrodské sklo, již několik let včleněný do koncernu Jablonexgroup a. s., v roce 2009 zcela ukončil svou činnost a několik set posledních jeho zaměstnanců bylo propuštěno.

Vlajku sklářského průmyslu ale drží na Železnobrodsku dál střední a menší sklářské firmy společně s živnostníky – jednotlivci. Většina z nich nelehkou dobu krize přežila a fungují dál. A mimo jiné, vyrábějí také i skleněné betlémy.

Výstava skleněných betlémů v roce 2009 představila betlémy historické a jiné zcela moderní. Bylo zajímavé porovnat kontrast tradičního pojetí s pojetím avantgardním a novátorským, prezentovaným především betlémy studentů sklářské školy a současnými foukanými betlémy firmy Detesk.

V Železném Brodě je obrovský tvůrčí potenciál pro to, abychom byli schopni v příštích letech ve výstavách skl. Betlémů pokračovat. Proto byli osloveni skláři, sklářské firmy, živnostníci, studenti sklářské školy a vůbec všichni kreativní lidé, a mnozí z nich přislíbili pro další ročníky výstavy vytvoření betlémů se tak stává milou železnobrodskou vánoční tradici.