STOLOVÁNÍ V DOBĚ KARLA IV.

VÝSTAVA V MUZEU KARLOVA MOSTU

1.11. – 22.11. 2016

Jídlo a nápoje, představují v dějinách lidského bytí mikrokosmos, který je věrným zrcadlem všech dob, národů a zemí. Díky své samozřejmosti, nehrají vždy ústřední roli ve“ velkých dějinách“, i když v dějinách hospodářských, sociálních a kulturních jsou namnoze předními hybateli.

Příchodem Lucemburků na český trůn (1311) se Praha a české země dostaly do středu evropského dvorského dění. Nově zvolený český král Jan Lucemburský byl elegantním účastníkem mezinárodního společenského života, panovníkem, ztělesňujícím pozdní rytířskou kulturu středověku; dokonce i svou smrtí na bitevní pláni u Kresčaku roku 1346 naplnil ideál křesťanského rytíře. Jeho prostřednictvím se české země seznamovaly nejen s honosným dvorským ceremoniálem, jak se vyvinul ve Francii, ale i s hlubší symbolikou rozličných obřadů.

Především Praha, kterou si císař Karel IV. zvolil za rezidenční město, dosáhla nebývalého hospodářského rozkvětu (1348, založení univerzity a Nového Města pražského; 1356, stavba katedrály sv. Víta; 1357, položení základního kamene Karlova mostu).

Příchodem Lucemburků do Prahy se změnil i způsob stolování, v té době aktuálně populární v Paříži. Měšťané ve snaze napodobit způsob královského stolování napodobovali a přizpůsobovali kovové náčiní i způsob samotného stolování. Paradoxem zůstává, že právě Karel IV., při svém příchodu do Prahy žil a jedl poměrně skromně v domě na Starém Městě, protože Pražský hrad byl v té době neobyvatelný.
Výstava o stolování v době Karla IV. návštěvníkovi nabídne různé charaktery stolování, konkrétně prostřený stůl šlechtický i měšťanský, až po chudinu pražskou. Kromě samotného stolování je taktéž možno vidět originální dobovou kuchyňskou keramiku, způsoby skladování potravin, nebo jakým způsobem se kuchyňské náčiní vyrábělo. 

Doprovodný program:

Přednáška v Muzeu Karlova mostu, 1. 11. 2016, 16:00

Daniel Struna (přední český šéfkuchař)

„Původ některých českých jídel a český středověký stůl“

Partner výstavy