V pondělí 6. 1. 2014 poplují otužilci již počtvrté za převoznickým punčem.

V pravé poledne se do Vltavy ponoří z lodi Vodouch tři králové otužilci, spolu se svými dvaceti sedmi kolegy, příznivci otužování. Na vlastní kůži okusí nízkou teplotu vody přímo pod Karlovým mostem u pátého mostního pilíře Karlova mostu (počítáno ze staroměstské strany), tedy z místa, kde byl do Vltavy svržen také sv. Jan Nepomucký.

Poplavou trasu dlouhou asi dvě stě metrů do přístaviště pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. V historickém prostoru si poté tři králové-otužilci připijí převoznickým punčem a symbolicky požehnají Muzeu Karlova mostu.

Předseda České otužilecké unie a houževnatý propagátor otužování Vladimír Komárek poté spolu s převozníkem pražským Zdeňkem Bergmanem předají každému účastníkovi plavání otužilecký diplom a volný lodní list na plavbu Pražskými Benátkami a vstup do Muzea Karlova mostu, kde momentálně probíhá výstava „Skleněné Vánoce“.
 

Harmonogram akce

11:55 Fotografování otužilců před Muzeem Karlova mostu
12:00 Vyplutí lodi Vodouch s otužilci na palubě
12:20 Připlutí otužilců do přístaviště pod poslední zachovaný oblouk Juditina mostu