Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na adventní koncert a přednášku na téma Vánoce v době Karla IV., akce se uskuteční v pondělí 7. prosince od 18 hodin v Muzeu Karlova mostu (Křižovnické náměstí č. 3).

Muzeum Karlova mostu Praha

pořádá adventní koncert a přednášku 

PROGRAM

Apokalyptické vánoční zpěvy středověkých Sibyl
18:00 přednáška o adventu a vánocích ve středověku a v době Karla IV. s hudebními ukázkami vánočních Sibyliných apokalyptických zpěvů z Evropy
 
Adventní a vánoční písně v době Karla IV.
19:00 koncert středověké hudby Evropy 12 – 14. století
 
účinkují
Dr. Mgr. Hana Blochová: přednáška, zpěv, gotická harfa, psalteria
Přemysl Vacek: loutna

Vstupné 70,-Kč
(každý účastník přednášky získá zdarma vstupenku do Muzea Karlova mostu na výstavu betlémů Jak se rodí betlémy)
 
 
Vánoce měly ve středověku jiné zabarvení než dnes, kdy se lidé zaměřují hlavně na oslavu narození Ježíše v Betlémě a s tím historicky spojenou i lidovou tradici oslav zimního Slunovratu. Ve středověku se v období adventu a vánoc zpívaly v kostele mj. i liturgické apokalyptické zpěvy, jež měly vést věřící k očistě a bohabojnosti, neboť se vztahovaly k Poslednímu soudu.
 
Písně středověké Evropy v době adventu a vánoc se za Karla IV. v zemích koruny české zaměřovaly i na oslavu narození Ježíše a na vyjádření úcty k jeho matce Marii – proto byly do programu koncertu zařazeny mariánské písně z celé Evropy a české středověké zpěvy vánoční.
Vánoce v době Karla IV. | Muzeum Karlova mostu