Soutěž pro školní třídy o nejkrásnější betlém

Muzeum Karlova mostu při příležitosti pořádání výstavy s názvem „Skleněné Vánoce“ vyhlašuje druhý ročníky soutěže o nejkrásnější betlém.


Vítězi soutěže o nejkrásnější betlém se stávají třída 6.B ZŠ Kladno a třída 2.B Malostranské ZŠ, které získaly ve facebookovém hlasování nejvíce bodů. Odborná porota Muzea Karlova mostu poté ze zbylých účastníků vybrala ještě jednu třídu - tou se stala školní družina p. vych. Veselé (3.A, 3.B), ZŠ a MŠ Barrandov!

Všem vítězům moc gratulujeme a těšíme se na viděnou na River Party na salonní rychlolodi Nepomuk 28.1.2014.Školní třída, která vyrobí vlastní betlém alespoň o šesti figurkách, vyfotografuje ho a fotografii zašle na adresu soutez@muzeumkarlovamostu.cz nebo nahraje fotografii na facebookový profil Pražských Benátek, bude automaticky zařazena do soutěže. V potaz budou brány fotografie, které budou doručeny do 20. 12. 2013. Následně bude vyhodnocen nejkrásnější betlém. Na tři třídy s nejhezčími betlémy čeká „river párty“ na salónní rychlolodi Nepomuk.

 

Podmínky soutěže:

1) Tvůrcem betlému musí být školní třída nebo školní družina.
2) Třída vyrobí betlém, který obsahuje alespoň 6 figurek, z libovolného materiálu.
3) Fotografii betlému zašle na email: soutez@muzeumkarlovamostu.cz nebo nahraje na facebookový profil Pražských Benátek.
4) Každá třída účastnící se soutěže může zaslat pouze jednu fotografii jednoho betlému.
5) Fotografie musí být zaslána do 20. 12. 2013.do 23:59.
6) Vyhlášeny budou tři vítězné třídy, každá o maximálním počtu 30 osob. Třídy vyhrají „river párty“ na salonní rychlolodi Nepomuk dne 28. 1. 2014 v dopoledních hodinách.
7) Jednoho vítěze zvolí odborná porota Muzea Karlova mostu.
8) Druhé dvě vítězné třídy zvolí veřejnost přes facebook pomocí volby like (fotografie s nejvíce osobami, „kterým se to líbí“ vyhrávají). Hlasovat bude možné od 23. 12. 2013 do 18. 1. 2014 do 11 hod.
9) Výherci budou zveřejněni na facebookovém profilu Pražských Benátek dne 18. 1. 2013 v 12:00 a vyrozuměni elektronickou poštou.
10) Ze soutěže budou automaticky vyřazeny fotografie, které nesouvisí s jejím tématem nebo které budou obsahovat neetický obsah.
11) Zasláním fotografií do soutěže účastník uděluje pořadateli souhlas k užití těchto fotografií k reklamním či jiným účelům, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence.
12) Účastníci souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména a příjmení výherců ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich obrazové záznamy.