Aktuality

Dovolujeme si Vás poznat na cyklus přednášek na téma Svatá Anežka Česká a historie Křižovníků, který proběhne 25. 4. 2017 od 17.30h v Muzeu Karlova Mostu.
Srdečně Vás zveme na přednášku Petra Růžičky.
Praha, 6. června 2016 – Muzeum Karlova mostu již od počátku tohoto roku připomíná při nejrůznějších příležitostech letošní významné jubileum největšího českého panovníka Karla IV.
Srdečně Vás zveme na přednášku astronoma a spisovatele Zdislava Šímy.
Fotografie z Vajíčkového kongresu, který výstavu slavnostně zahájil
Na této netradiční velikonoční výstavě si můžete prohlédnout vzácnou oologickou sbírku z 19. století, uvidíte tak vajíčka různých živočišných druhů. Součástí výstavy budou i tradičně malované kraslice.
Na první jarní den pro vás Muzeum Karlova mostu připravilo netradiční „Vajíčkový kongres“. Vejce bylo vybráno jako průsečík témat kongresu, kterými jsou historie, středověké stavitelství, doba Karla IV., a je akcentováno obdobím nadcházejících velikonočních svátků.