Výstavy

28. 11. 2022 – 4. 2. 2023 - Betlémář Piero de Godenz
Datum konání: 2. 4. 2023
Místo konání: Muzeum Karlova mostu (Křižovnické náměstí 3, Praha 1)

Výstava o životě Ježíše Krista, pramenech poznání o jeho osobě a chronologie Ježíšova života. Výstava též popisuje i období po smrti Ježíše, činnost jeho následovníků s ukázkami nejstarších dochovaných spisů o jeho životě. Součástí expozice bude i popis vývoje oblasti ve které Ježíš žil a působil. Na výstavě budou prezentovány umělecké předměty zapůjčené z depozitáře litoměřické diecéze.
20. 12. 2022, 13 hodin

Kniha Praha kamenná vznikla v rámci projektu podporovaného Ministerstvem kultury ČR a je výsledkem tříleté práce skupiny odborníků v oblasti stavební historie, geologie a jiných technických věd. Výzkum se týkal kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, do počátku 20. století.
28. 11. 2022 – 4. 2. 2023 - Betlémář Piero de Godenz
Muzeum Karlova Mostu Vás srdečně zve na oslavu 665. výročí položení základního kamene Karlova Mostu a 15. výročí otevření Muzea Karlova Mostu - 9.7. 5:31.
Datum konání: 2. - 30. dubna 2022
Místo konání: Muzeum Karlova mostu (Křižovnické náměstí 3, Praha 1)
Vstup: Zdarma pro širokou veřejnost

Přijďte poznat pravé české Vánoce a dozvědět se více o tradici obdarovávání!

V rámci průzkumu v roce 1903 se souhlasem velmistra Františka Xavera Marata byl archeologickou sondou odkryt boční vchod do kostelíka.
Původní gotický křížovnický kostel reprezentuje vzácný příklad nezvykle krátkého, mírně příčně obdélného síňového trojlodí s polygonálním závěrem nad pěti stranami desetiúhelníku.
Barokní přestavba starého gotického kostela probíhala ve druhé polovině 17. století.
Jedinečnou krásu Karlova mostu tvoří mimo jiné sochařská výzdoba. Zásadní sochařskou výzdobu přineslo období baroka.
Významné a velké stavby, mezi něž stavba mostu patřila, prováděly ve středověku tzv. stavební hutě. Jednalo se v dnešním slova smyslu o přísně organizované stavební firmy.
Praha byla od raného středověku významným střediskem domácího i dálkového obchodu a centrem panovnické moci. Jako velká sídelní aglomerace se rozkládala na obou březích Vltavy, proto se bezpečný přechod přes řeku stal jednou z podmínek jejího rozvoje.
Během své více než šestisetleté historie přečkal most množství povodní, záplav, ledolamů a dalších přírodních katastrof i historických událostí. Některé z nich ho značně poškodily a most musel být několikrát nákladně opravován.
Sérii aktuálních krátkodobých výstav, součást základní koncepce muzea, zahajuje fotograf Martin Frouz, spolupracující s časopisem National Geographic. Třicet sedm velkoformátových barevných zvětšenin představuje především Karlův most a jeho genius loci.
Model stavební podoby Karlova mostu s okolní zástavbou se pokouší přiblížit různé vývojové stavební fáze mostu.