24. 4. 2024 - 30. 4. 2024 - Prof. Jan Royt

Příběh Velikonoc v Muzeu Karlova mostu

Na první květnou neděli, 24. března ve 14:00, bude v Muzeu Karlova mostu zahájena dočasná výstava, která symbolicky otevře Velikonoce a oslaví triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a zároveň ukončí čtyřicetidenní půst. Otevření výstavy proběhne v rámci již tradiční akce Vajíčkobraní. Autorem výstavy je Prof. Jan Royt, český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.

Výstava Příběh Velikonoc seznámí návštěvníky s tradičními liturgickými předměty a ikonografií připomínající poslední dny života Ježíše Krista, jeho blížící se utrpení, smrt a vzkříšení.

Mezi nejvzácnějšími exponáty najdou návštěvníci výstavy dřevěnou polychromovanou sošku oslíka s Kristem z Muzea středního Pootaví – Strakonice nebo barokní olejomalbu Arma Christi z dílny neznámého autora, která je kopií obrazu, původně umístěného v kapli sv. Anny v Bazilice sv. Jiří na Hradě.

Christologická kolekce předmětů pochází z Muzea Šumava - Sušice, obsahuje i zajímavé podmalby na skle a je ukázkou lidové tvorby, ale i sklářského řemesla 19. století v dané lokalitě.

Výstava bude doprovázena i fotografiemi lidových zvyků, tradic a architektury Šumavy a potrvá do 30. 4. 2024. V ceně vstupného na výstavu je i možnost návštěvy stálé expozice Muzea Karlova mostu, která podrobně pojednává o historii stavby Karlova mostu a o době vlády císaře Karla IV.