Model stavební podoby Karlova mostu s okolní zástavbou se pokouší přiblížit různé vývojové stavební fáze mostu.
Pro zřetelné vyjádření středověké povahy staroměstského břehu v okolí stavby je tu znázorněna bezprostřední reliéfní situace s okolní zástavbou, kterou představuje především areál křižovnického kláštera, Juditin most, staroměstské mlýny a hradba Starého města. Celková terénní lokace je situována do období 2. pol. 14. st. Názorně je zde zaznamenán způsob založení pilířů Karlova mostu v tekoucí vodě a způsob jejich konstrukce. Dále je představena stavební fáze při konstruování dřevěného bednění pro budoucí vykroužení oblouku mostu. Model zachycuje také některé dobové lešenářské konstrukce, stavební stroje, dopravu materiálů, řemeslnické zázemí i běžný život kolem staroměstského břehu. Popis modelu je doplněn bohatou dobovou stavební ikonografií, reáliemi i soudobou dokumentační fotografií z lokality.