Barokní přestavba starého gotického kostela probíhala ve druhé polovině 17. století.

V osmdesátých letech 17. století vznikla v Praze pozoruhodná stavba, jejímž autorem byl Francouz Jean Baptiste Mathey (kolem let 1630–1695). Barokní přestavba starého gotického kostela probíhala v letech 1679-1688. Z původního kostela zůstala část hlavní lodi s presbytářem a sníženou klenbou, sloužící nadále jako zádušní kaple. Původní závěr gotické stavby přetvořil J. B. Mathey v roce 1683 do podoby krápníkové jeskyně – grotty – s řádovou symbolikou.

Hlavní exponát

Řád křížovníků s červenou hvězdou u paty mostu,
latinsky Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensi, je jediným mužským řádem výlučně českého původu.

Vznikl ze špitálního bratrstva, založeného sv. Anežkou Přemyslovnou roku 1233. Na její prosbu přetvořil papež Řehoř IX. bratrstvo v samostatný řád, který roku 1252 přijal do užívání heraldický znak: na černém poli červený kříž doplněný o červenou šesticípou hvězdu.

V letech 1561–1694 byli řádoví velmistři zároveň pražskými arcibiskupy. V období osvícenských reforem císaře Josefa II. hrozilo řádu zrušení. V moderní historii přečkal řád obsazení kláštera gestapem v roce 1942 i pokus o likvidaci mužských řádů komunistickým režimem.

Činnost řádu byla v období komunistické totalitní vlády zachována ve Vídni. V roce 1998 byla obnovena činnost řádu v Čechách. Od svého založení se řád věnuje charitativní a sociální činnosti

Tuto expozici naleznete v Muzeu Karlova mostu, místnost číslo 14.