V rámci průzkumu v roce 1903 se souhlasem velmistra Františka Xavera Marata byl archeologickou sondou odkryt boční vchod do kostelíka.

Archeologická sonda pořízená v rámci průzkumu v roce 1903 se souhlasem velmistra Františka Xavera Marata odkrývá jižní boční vstup do původního kostelíka, tvořený třemi schody a zejména opukovým, ústupkovým portálem.

Nejspodnější vrstvu sondy, čtyři metry pod úrovní současného terénu Křížovnického náměstí, tvoří diabázové, spárované desky dláždění Juditina mostu. Kámen pochází z křížovnického lomu v Karlíku. Nově postavený Juditin most, dokončený nejpozději roku 1172, nahradil starší dřevěný most, který měl poskytovat rychlejší a pohodlnější styk obou částí podhradí.

Tuto expozici naleznete v Muzeu Karlova mostu, místnost číslo 16.