Výstava Praha kamenná vznikla v rámci projektu podporovaného Ministerstvem kultury ČR a je výsledkem tříleté práce skupiny odborníků v oblasti stavební historie, geologie a jiných technických věd. Výzkum se týkal kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, do počátku 20. století.

Výstava Praha kamenná vznikla v rámci projektu podporovaného Ministerstvem kultury ČR a je výsledkem tříleté práce skupiny odborníků v oblasti stavební historie, geologie a jiných technických věd. Výzkum se týkal kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, do počátku 20. století. Předmětem studia byly prvky kamenných staveb, na kterých byly identifikovány stopy po historických nástrojích a z těchto stop vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů a postupů, které se v dnešní době už nepoužívají.

A právě repliky těchto nástrojů budou na výstavě k vidění, příslušné vždy k dané slohové etapě (románské, gotické, renesanční, barokní, 19. a 20. století). Prezentovány budou i samotné stopy nástrojů na površích vybraných stavebních objektů, které znamenaly zlom v historii pražské kamenné architektury. Návštěvník si dokonce v simulované středověké kamenické dílně v Muzeu Karlova mostu bude moci tyto nástroje sám vyzkoušet, aby měl možnost pochopit praktičnost a jedinečnost nástrojů našich předků. Součástí výstavy bude i malý kamenický dílenský jeřáb i kamenický vůz na přepravu kamenných kvádrů.

Tato výstava je evropsky ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce jednoho řemesla v dějinách jednoho města.

Zároveň budou v Muzeu Karlova mostu představeny veřejnosti ročníkové práce studentů Akademie výtvarných umění, které vytvořili na téma čtvrtý barokní anděl z Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Podoba tohoto anděla je zřejmá pouze z několika dobových grafik, a samotný anděl byl poničen při pruském obléháni Prahy v roce 1757. Mariánský sloup byl vytvořen z žehrovického pískovce, který byl používán také při stavbě Karlova mostu.

Výstavy „Praha kamenná“ a výstava bozet andělů pro Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, potrvají do konce října 2022.