SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu

2. března 2017, Praha – Muzeum Karlova mostu Praha z.s.  otevírá stálou výstavu nazvanou Svatá Anežka Česká a historie Křižovníků. Prostřednictvím autentických památek, originálních modelů středověké architektury i dobových uměleckých děl přibližuje návštěvníkům výjimečnou osobnost české princezny, řeholnice a zakladatelky nemocniční péče i činnost a historickou roli jí založeného Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Výstava je umístěna v prostorách kláštera, kde Křižovnický řád působí od Anežčiných časů až dodnes. Křižovníci představují nejdelší královskou kontinuitu v českých zemích. Pro veřejnost bude otevřena od 3. března 2017. 

„Mezi exponáty naleznou návštěvníci ukázky řádových oděvů, reprodukci Puchnerova oltáře (Puchnerova archa), relikviář svaté Anežky České, relikviář sv. Kříže, portréty velmistrů řádu a mnohé další,“ uvádí Zdeněk Bergman, převozník pražský.

Muzeum Karlova mostu se nachází v místě historického působení Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, založeného svatou Anežkou Českou. Výstava věnovaná Anežčině osobnosti a dějinám Křižovnického řádu, přiblíží svět specifické duchovnosti spojující vznešenost a prostotu, mystiku a činorodou pomoc bližním. Jedná se o první ucelenou expozici, která mapuje špitálnickou činnost Anežky České a jediného mužského kněžského řádu na světě založeného ženou.

Anežka, princezna, františkánská řeholnice a zakladatelka nemocniční péče, překonává svým životním dílem vzdálenosti mezi staletími a národy. Narodila se kolem roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy, královny Konstancie Uherské. U své matky nalezla příklad hluboké zbožnosti a později i všestrannou podporu svých zakladatelských aktivit. Před očima měla i příklady charitativní práce sv. Hedviky Slezské a své sestřenice, sv. Alžběty Durynské. Nejvíce ji ovšem oslovila duchovní cesta sv. Františka z Assisi. Stala se duchovní přítelkyní jeho žačky, sv. Kláry, dopisovala si s ní a založila v Praze první klášter klarisek, do kterého sama vstoupila. 

Zemřela 2. března 1282 (před 735 lety).
 

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘÍŽOVNÍKŮ | Muzeum Karlova mostu