Most v Regensburgu

Ve středověku byla stavba mostu jednou z nejnáročnějších stavebních akcí. Konstručně stavitelé vycházeli především z římských vzorů. Most v Regensburgu (Řezně) byl postaven jen o málo let dříve než nejstarší kamenný most na našem území, předchůdce Karlova mostu - Juditin most. Časová souslednost, geografické blízkost i určitá shoda okolností v minulosti sváděli badatele k úzkému spojování stavby kamenného mostu v Regensburgu se stavbou Juditina mostu. Stavba Juditina mostu byla skutečně započata pouhých pár let po dokončení mostu Regensburského. Český kníže Vladislav II. byl v roce 1156 v Regensburgu císařem Fridrichem Barbarosou korunován na druhého českého krále. Jako Vladislav I. pak údajně z Regensburgu přivedl do Prahy stavební huť, která započala se stavbou Juditina mostu. Formální rozdíly obou staveb nás ovšem nutí tento názor přehodnocovat. Stavitelé Juditina mostu byli s největší pravděpodobností povoláni přímo z Itálie pražským biskupem Danielem. Ještě jeden detail spojuje most v německém Regensburgu se zaniklým mostem Juditiným. Přítomnost kamenné skulptury, hlavy. V Německu je to doložitelně schematicky vyportrétovaný stavitel mostu, v Čechách přesně nevíme. Kamenná hlava, jejíž originál se dnes druhotně nachází na pobřežní zdi pod křižovnickým klášterem, tradičně nazývána Bradáč, budí pozornost již řadu let. Ačkoli si nejsme přesně jisti dobou vzniku ani skutečnou identitou zpodobeného, shlíží tento tichý strážce Vltavy na řeku již po několik staletí.