Svatá Anežka Česká

1211–1282

Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o staré, povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."

Ve jménu kříže a hvězdy

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou nikdy nepatřil k nejpočetnějším, přesto má v historii České republiky výjimečné postavení. Jeho kořeny jsou pevně spjaty s naší zemí, protože u zrodu tohoto řádu stála sv. Anežka Česká.