V neděli 18. 8. 2024 pořádají Pražské Benátky s.r.o. společně s obcí Slapy slavnost Královna Vltavy.

Královna Vltavy 2024

V neděli 18. 8. 2024 pořádají Pražské Benátky s.r.o. společně s obcí Slapy slavnost Královna Vltavy.

Vizí a cílem této slavnosti je přiblížení svátku Nabezebevzetí Panny Marie nejen místním, ale i široké veřejnosti. Nanebevzetí Panny Marie se všude ve světě slaví 15. srpna a je to jedním z nejvýznamnějších náboženských svátků.

Termín 18. 8. 2024 letos připadá na neděli, čehož jsme využili, aby se oslav mohlo účastnit co nejvíce návštěvníků.

Součástí programu je slavnostní vodní procesí, které vyplouvá ze Sladovařské zátoky v 10:00 ráno. Poté se v kapli Nanebevzetí Panny Marie od 11:00 koná mše svatá na Rovínku celebrovaná arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem a koncelebrována Otcem Pawłem Adamem Dębkem. Následuje kulturní doprovodný program.

Nanebevzetí Panny Marie je tradiční slavnost s mnohasetletou tradicí, která byla obnovena v 90. letech minulého století. Vizí a cílem této slavnosti je přiblížení svátku Nabezebevzetí Panny Marie nejen místním, ale i široké veřejnosti. Nanebevzetí Panny Marie se všude ve světě slaví 15. srpna a je to jedním z nejvýznamnějších náboženských svátků.