Přednášky

Datum: 11. 10. 2023 od 18 hodin
Přednáší: jezuita P. Josef Blaha SJ, odborník na Stary Zákon

 

Datum: 19. 4. 2023 od 18 hodin
Přednáší: doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Přednáška představuje vývoj křesťanství v prvních desetiletích jeho existence. Poukazuje na hlavní příčiny a okolnosti konfliktu s většinou židovské společnosti a utváření vlastní identity prvních vyznavačů Ježíše z Nazareta. Dotýká se personální a organizační podoby raných křesťanských komunit, složitého vymezování vztahu k okolnímu světu a celkového kontextu utváření myšlenkových základů křesťanského náboženství.

Datum: 12. 4. 2023 od 18 hodin
Přednáší: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednáška bude věnována vývoji námětu Ukřižování, počínaje tzv. Palatinským ukřižovaným, přes náměty živého Krista na kříži v raně křesťanském a raně středověkém umění až k expresivně pojatým Ukřižováním mystického typu v umění vrcholného středověku.

Datum: 4. 4. 2023 od 18 hodin
Přednáší: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB.

Svá studia v oblasti biblistiky absolvoval na Papežském biblickém institutu v Římě. Přednáška bude dobrovánena obrázky z biblické archeologie. Zároveň bude zahájena výstava "Obrazy ze života Ježíše Krista"

Datum: 16. 3. 2023 od 18 hodin
Přednáší: Mgr. Jan Matyáš, Ph.D.