Datum: 12. 4. 2023 od 18 hodin
Přednáší: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednáška bude věnována vývoji námětu Ukřižování, počínaje tzv. Palatinským ukřižovaným, přes náměty živého Krista na kříži v raně křesťanském a raně středověkém umění až k expresivně pojatým Ukřižováním mystického typu v umění vrcholného středověku.