Dne 16. 9. 2009 v 11:00 hod. Muzeum Karlova mostu otevře tiskovou konferencí výstavu „Příběh Mariánského sloupu“.

Mariánský sloup | Muzeum Karlova mostu

Výstavu Příběh Mariánského sloupu pořádá Mariánská kamenosochařská huť, vedená sochařem Petrem Váňou, společně s Muzeem Karlova mostu. Na výstavě se podílí Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. Národní muzeum zapůjčí z pražského Lapidária ústřední exponát – dochovanou originální kamennou tvář sochy Panny Marie z původního Mariánského sloupu.

Výstava vznikla z touhy zveřejnit současný živý a stále probíhající děj – příběh obnovy Mariánského sloupu pro pražské Staroměstské náměstí. Všichni, kdo pracují fyzicky na jednotlivých kamenných částech nového sloupu, pociťují naději. Naději ve smíření. Pracují, aby mohl být sloup obnoven. Pracují převážně zadarmo a přidává se stále více lidí, kteří chtějí pomoci. V loňském roce věnovalo italské město Vitorchiano Praze tři velké bloky pískovce na střední část sloupu. Výstava představuje ve fotografiích, překvapivých textech a videoprojekcích tuto část příběhu, který se odehrál v Itálii. Shrnuta je zde i historie obnovy sloupu, na kterou nyní navazuje nový příběh jeho obnovy. Ti, kdo na obnově sloupu pracují, by chtěli na této výstavě zveřejnit své pohnutky. Důležitým motivem výstavy je poděkování. Poděkování všem, kdo jsou pro obnovu sloupu a svýma rukama to uskutečňují, ale zároveň poděkování těm, kdo jsou proti, neboť oni udržují příběh obnovy Mariánského sloupu v čistotě úmyslů. Chtěli bychom pozvat všechny, kdo se tohoto příběhu mají možnost dotknout, neboť on sám je legendou, legendou živou, pokračující, plnou naděje, legendou nejen pražskou.

Výstava „Příběh Mariánského sloupu“ proběhne v Muzeu Karlova mostu, v prostorách původního kostela Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, pod dnešním kostelem sv. Františka na Křižovnickém náměstí. Výstava potrvá od 16. září do 3. listopadu 2009 každý den od 10:00 do 18:00 hod.

Podrobné informace návštěvník získá nejen z expozice muzea, ale také z publikace detailně seznamující s celou problematikou či na www.muzeumkarlovamostu.cz

www.marianskysloup.info, www.marianskysloup.cz, www.muzeumkarlovamostu.cz

Akademický sochař

Petr Váňa

t.:607224162

e.:petrvana@petrvana.info