Hlavní město Praha a Muzeum Karlova mostu oslavuje barokní Prahu. Ve spolupráci s Rytířským řádem Křižovníků pořádá Svatojánské Navalis a výstavu „Svatý na mostě“ k 280 letům výročí od svatořečení Jana Nepomuckého.

Barokní Praha | Muzeum Karlova mostu

15. 5. 2009 v 11:00 hodin bude vernisáží otevřena výstava, jejichž autoři Prof. Vít Vlnas a Prof. Jan Royt představují Jana Nepomuckého nejenom jako barokní legendou opředený kult, ale zejména i jako lidového světce. Jan Nepomucký je obrazem české barokní Čechie a venkova. Svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1729 bylo vrcholem barokní doby uměleckého a řemeslného jasu, který v českých zemích byl z hlediska české národní historie jednou z nejvýznamnějších epoch.
Od roku 1715 se tradičně v Praze každoročně konaly tzv. Musici Navalis, které byly unikátními vodními slavnostmi na řece Vltavě pod Karlovým mostem. Podle starých vyobrazeních říční čluny byly vyzdobeny do podoby benátských gondol a nebo se přímo tehdejší barokní plavidla slavnosti přímo účastnily. Proto jsme oslovili přímo Benátčany, aby se svými gondolami přijeli do Prahy oslavit svátek patrona všech plavců a mostů.
Do Prahy přijede ve středu 13.5. v 22:00 hod. největší benátská gondola na světě, 25 metrů dlouhá QUATORDESONA pro 14 gondoliérů. Slavnostní spuštění gondol bude probíhat, jak večer 13.5. tak i ve 14:00 hodin 14.5. ve čtvrtek, kdy na hladinu Vltavy u Karlova mostu spustíme největší benátskou gondolu na světě. Ve čtvrtek v 17:00 hod zazpívají praví benátští gondoliéři z palub svých gondol pod Karlovým mostem ve vodním kanále Čertovka v tzv. Pražských Benátkách. Vodní slavnosti které chystáme k oslavě Jana Nepomuckého zahájí mše v katedrále sv. Víta celebrovaná osobně kardinále Miloslavem Vlkem za účasti pražského duchovenstva a benátského radního pro turistiku Augusto Salvadoriho. Po mši budou účastníci  pokračovat procesím na Karlův most, kde bude slavnostně odhalena mřížka v místě Janova svržení. Ve 21:00 pak propuknou Svatojánské Navalis, největší vodní slavnosti na řece Vltavě pod Karlovým mostem. Součástí
hudebního vystoupení bude barokní iluminace, vodní fontána, ohňostroj. Koncert bude doplněn osvětovými vstupy profesorů Vlnase a Royta, večerem budou provázet Lucie Výborná a převor Siostrzonek.

Přijeďte se na barokní spektákl podívat na své bezmotorové lodi.


S úctou

Zdeněk Bergman
ředitel Muzea Karlova mostu
převozník pražský
+420 603 819 947
zdenek@bergman.cz