6. 1. 2012 – Portál hl. m. Prahy
Praha – Tradiční plavba otužilcl od sv. Jana Nepomuckého do Muzea Karlova mostu za převoznickým punčem měla letos rekordní účast. Třináct statečných se v pravé poledne vrhlo do vln Vltavy z lodi První Všeobecné Člunovací Společnosti přímo pod Karlovým mostem. Venkovní teplota měla pět stupňů, voda byla o půl stupně Celsia teplejší. Do cíle dorazili ve zdraví všichni. .