Dne 18. 12. 2008 v dopoledních hodinách uspořádá Hlavní město Praha a Muzeum Karlova mostu adventní slavnost pro děti z dětských domovů a pražské školáky.


Dne 18. 12. 2008 v dopoledních hodinách uspořádá Hlavní město Praha a Muzeum Karlova mostu adventní slavnost pro děti z dětských domovů a pražské školáky. Součástí slavností bude osvětově sváteční program. Děti a mládež se nalodí na přístavišti v Platnéřské ulici na Starém městě Pražském a s námořnickým dětským punčem absolvují plavbu s výkladem Pražskými Benátkami, která bude zakončena na přístavišti u posledního dochovaného oblouku Juditina mostu. Mladí účastníci zde shlédnou nejen románský oblouk Juditina mostu ale také mladší, gotický oblouk mostu Karlova a kopii románského Bradáče na původním místě pilíře Juditina mostu. Následující koncert Kühnova dětského sboru, vedeného panem profesorem Jiřím Chválou bude provázen tématickým výkladem k uváděným skladbám. Děti přivítá náměstkyně primátora Hlavního města Prahy paní Ing. Marie Kousalíková. Adventní dobou, blížícími se vánočními svátky, zvyky a tradicemi provede 47. velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou pan mgr. Jiří Kopejsko OCr. Po koncertu děti navštíví Muzeum Karlova mostu s největším evropským slaměným betlémem a unikátním modelem středověké stavby Karlova mostu.

Kontaktní osoba : Zdeněk Bergman, tel. : +420 603 819 947  
Dne 15.12.2008