Ke včerejší tiskové zprávě Vám posíláme doplnění - seznam některých českých a německých odborníků, kteří se dnešního setkání v Muzeu Karlova mostu zúčastnily.


K tiskové zprávě ze dne 13.11.2008 Vám posíláme doplnění - seznam některých českých a německých odborníků, kteří se dnešního setkání v Muzeu Karlova mostu zúčastnily.

V příloze Vám také posíláme fotografii z exkurze na Karlově mostě:
zleva do prava: první - ing. Vladimír Křížek, třetí - Alfons Swaczyna, čtvrtý ing. Zdeněk Batal, pátý – Franz Kastenmeier, šestý – Dirk Schmidtke, osmý – Gregor Stolarski

Němečtí odborníci

Alfons Swazcyna
Franz Kastenmeier 
Gregor  Walter
Stolarski Gregor 
Dirk SchmidteČeští odborníci 

ing. arch. Ondřejem Šefců NPÚ
Doc.ing Karel Drozd CSc Přírod. Fakt. UK (stavební geologie)
ing. Vladimír Křížek, CSc Česká společnost stavebních inženýrů
Phdr. Zdeněk Dragoun NPÚ ( archeologie)
ing. Zdeněk Batal ze společnosti Stavby mostů Praha

Na Starém Městě pražském dne 13. 11. 2008