Praha, 25. 3. 2011, Arcibiskupský palác – Praha se letos opět může těšit na třetí ročník vodních slavností na Vltavě! To je výsledek pátečního jednání Svatojánského comitee a organizačního výboru barokních oslav Navalis.

V pátek 25. 3. 2011 proběhlo již druhé přípravné jednání svatojánského comitee pro Navalis 2011. Jednání se uskutečnilo v Arcibiskupském paláci na pozvání J. E. arcibiskupa pražského Dominika Duky.

Město Prahu na setkání reprezentoval primátor hlavního města, Bohuslav Sobotka, který vyjádřil své přání obnovy slavností především proto, že v jejich realizaci vidí možnost Pražanů pocítit sounáležitost s městem, jehož jsou nedílnou součástí. J. E. Dominik Duka na druhou stranu podtrhl úkol poutních slavností jakožto spojníku mezi lidmi, mezi národy a zeměmi a to nejen mezi těmi, které dříve tvořily jedno Českého království. Další z účastníků jednání, český houslový virtuos, Václav Hudeček,  přijal s nadšením svou novou roli coby vedoucího hudební produkce Navalis 2011.

Medializaci akce přislíbil výkonný ředitel ČT Radovan Dolejš. Již během minulých ročníků měly tisíce diváků možnost sledovat slavnosti na programu ČT 2 a jejich bohatý program barokního vodního špektáklu ve svých domovech.

Budoucnost oslav svatého Jana Nepomuckého, které do roku 1925 měly své pevné místo v občanském kalendáři je v dobrých rukou. Všichni účastníci pátečního setkání se shodly na potřebě navázání na tradici Svatojánských Navalis pro jejch přínos obyvatelům hlavního města a  pro prezentaci Prahy a české kultury v zahraničí.

 

Lucie Turnerová, +420 776 776 779, lucia@navalis.cz

Michaela Graeberová, +420 734 709 865, michaela@navalis.cz

Muzeum Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, 110 00 Praha 1-Staré město