Dne 13. 11. 2008 se uskuteční v Muzeu Karlova mostu setkání specialistů z německého Regensburgu s českými odborníky, kteří se podílejí na současné opravě Karlova mostu.

Dne 13. 11. 2008 se uskuteční v Muzeu Karlova mostu setkání specialistů z německého Regensburgu s českými odborníky, kteří se podílejí na současné opravě Karlova mostu. Členové německé delegace z řad stavebních inženýrů a památkářů, vedené vrchním stavebním radou Regensburgu Dipl. ing. Aloisem Swaczynou, budou se svými českými kolegy konzultovat výsledky a dosavadní průběh rekonstrukce Karlova mostu. Obě strany si vymění svoje poznatky a zkušenosti, seznámí se s obtížemi, které provázejí opravy středověkých mostů. Zejména pro německou stranu má toto setkání mimořádný význam s ohledem na dlouho připravovanou rekonstrukci mostu v Regensburgu, která má být stejně rozsáhlá jako oprava Karlova mostu. Na přání německé strany se uskuteční od 13:30 do 15:00 exkurze na mostě, během které specialisté nahlédnou do jednotlivých vrstev mostovky a přímo na místě si prohlédnou průběh rekonstrukčních prací. Budou se zejména zajímat o zkušenosti českých odborníků  ze stavebně-historického průzkumu vnitřní části mostu. Jedná se především o typy použitých materiálů, technologické a stavební postupy. Od svých českých kolegů budou informováni o dosavadním průběhu oprav Karlova mostu a o problémech, které tyto opravy provázely a stále provázejí. Čeští a němečtí odborníci dlouhodobě spolupracují a vyměňují si zkušenosti v oblasti ochrany kulturních památek. Čtvrteční setkání se má stát základem pro hlubší spolupráci při opravě obou mostů i v následujících letech.

Novináři jsou srdečně zváni k exkurzi na mostě od 13.30 do 15.00 hodin a zároveň na tiskovou konferenci od 15.30 hod., kdy budou účastníci v prostorách Muzea Karlova mostu připraveni k zodpovězení případných dotazů.

Na Starém Městě pražském dne 11. 11. 2008