Na půdě Muzea Karlova mostu bude otevřena diskusní platforma k osvětlení právě probíhajících oprav Karlova mostu a to ve čtvrtek, 20. listopadu v 10 hodin.


Na půdě Muzea Karlova mostu bude otevřena diskusní platforma k osvětlení právě probíhajících oprav Karlova mostu. Ve čtvrtek, 20. listopadu v 10 hodin, se v prostorách muzea setkají jak příznivci, tak odpůrci současné koncepce opravy z řad odborné veřejnosti. Snahou muzea je dát prostor věcné a přínosné diskusi na dané téma a proto mezi pozvanými hosty nechybí významní badatelé a památkáři. Osloveni byli pracovníci Památkové inspekce ministerstva kultury Judr. Jiří Varhaník a PaeDr. Lenka Svobodová. Účast přislíbil emeritní rektor ČVUT prof. Jiří Witzany. Klub za starou Prahu bude zastoupen Ing. arch. Janem  Bártou a Ing. arch. Janem Veselým, Ústav dějin umění PhDr. Klárou Benešovskou, Univerzita Karlova Doc. Karlem Drozdem a Národní památkový ústav Ing. arch. Ondřejem Šefců. Debatě budou přítomni také odborníci provádějících společností SMP CZ, Mott MaCDonald Praha a Pudis, a.s. Cílem diskuse je vytvoření prostředí, ve kterém zazní hlasy obou skupin a jež ve svém konečném důsledku povede k vytvoření nezastřeného obrazu právě probíhajících oprav.

 

Kontaktní osoba: Zdeněk Bergman    +420 603 819 947
Dne 18.11.2008

 

Přítomní

Instituce

Doc. Ing. Karel Drozd, Csc. UK
PhDr. Klára Benešová, Csc. Ústav dějin umění
Ing. Arch. Jan Bárta Klub za starou Prahu
Prof.Ing. Bohumír Voves ČVUT
Ing. Vladimír křížek, Csc. Svaz inženýrů
Ing. Arch.Ondřej Šefců NPÚ
Ing. Václav Krch PUDIS, a.s.
Ing. Zdeněk Batal SMP CZ
PhDr. Zdeněk Dragoun NPÚ
Ing. Daut Kara Mott MacDonald Praha
Ing. Vladimír Tvrzník, Csc. Mott MacDonald Praha
Prof. Ing. Jiří Witzany, Drsc. em.rektor ČVUT
Ing. Josef Šanda VŠUP - katedra architektury
PaeDr. Lenka Svobodová Památková inspekce Ministerstva kultury
Ing. michaela Pulpánová Magistrát hl.m..Prahy
Vratislav Fajt Magitsrát hl.m. Prahy
Ing. Arch.Milena Hauserová, Csc. ČVUT
Ing. Arch. Jan Veselý NPÚ - Klub za starou Prahu
Doc. Richard Přikryl UK
Michal Cihla Muzeum Karlova mostu