Praha - Muzeum Karlova mostu společně s Českou otužileckou unií již třetím rokem přivítají nový rok tříkrálovou plavbou. V neděli dne 6. ledna 2013 si pro převoznický punč v pravé poledne poplave celkem dvacet dva sportovců. Zváni jsou nejen příznivci otužování, ale i všichni ti, kteří chtějí odvážlivce podpořit.