Dne 16. 12. 2008 se od 18.00 hodin v Muzeu Karlova mostu uskuteční slavnostní prezentace bibliofilského vydání knihy Václava Renče Pražská legenda.


Dne 16. 12. 2008 se od 18.00 hodin v Muzeu Karlova mostu uskuteční slavnostní prezentace bibliofilského vydání knihy Václava Renče Pražská legenda. Knihu vydává nově založené nakladatelství Kyvadlo v číslovaném počtu sedmdesáti kusů. Původní text je doplněn šesti originálními grafickými listy Jany Bergrové, provedenými technikou suché jehly.

Václav Renč byl český básník, dramatik a překladatel. Až do roku 1948 působil v různých kulturních institucích. Spolu s Františkem Halasem redigoval časopis Rozhledy po literatuře, byl redaktorem časopisů Akord či Obnova a Řád. Po 2. světové válce byl dramatikem Moravského divadla v Olomouci a Zemského divadla v Brně. Po roce 1948 se ocitl v nemilosti režimu a desetiletí    1952–62 strávil v důsledku vykonstruovaného procesu ve vězení. V roce 1969 se vrátil zpět do Olomouce, kde až do své smrti v roce 1973 působil jako dramaturg operety Moravského divadla.

Renčovo dílo je prodchnuto vřelou zbožností. Pražská legenda je epická skladba z roku 1957, která vznikala v prostředí leopoldovské věznice. Unikátní je samotný proces, jakým se jednotlivé verše otiskly na papír. Autor byl v represivním prostředí komunistické věznice nucen mimořádně improvizovat. Verše učil své spoluvězně, kteří je po propuštění, za zdmi věznice z paměti sepisovali a skládali dohromady. Tématicky báseň vychází z historických událostí, skrze které odráží konkrétní působení a s tím spojené zázraky Panny Marie v českých dějinách. Jednou z událostí je také stržení Bendlova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918. Tato událost, která neblaze poznamenala počátky svobodné republiky je reflektována z pohledu hlavního hrdiny. Nadšený mladý bohém Oskar byl v onen osudný den hlavním strůjcem svržení mariánské sochy. Po zbytek života ho pak provázely výčitky svědomí a když na smrtelné posteli v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského umíral, zjevila se mu Panna Marie v podobě jedné z řádových sester. Jeho předsmrtné procitnutí a následná konverze je také autorovým odsouzením odvrácení se mladé prvorepublikové společnosti od víry v boha. Příznačný budiž také fakt, že jsou to právě boromejky, které poskytly azyl pro nově vytvářenou kopii původního sloupu. Osud a skutky Renčova Oskara jsou velice úzce spjaty se skutečným životním příběhem Franty Sauera, známého to příslušníka prvorepublikové umělecké bohémy, který společně se svými přáteli byl skutečným iniciátorem stržení mariánského sloupu v neklidných dobách po první světové válce.

Knihu slavnostně požehná 47. velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. Mgr. Jiří Kopejsko, O.Cr.

Akci organizuje Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze ve spolupráci s Muzeem Karlova mostu.


Kontaktní osoba : Zdeněk Bergman, tel. : +420 603 819 947
Dne: 15.12.2008


Jana Bergrová – ilustrátorka knihy
1.3.1964 narozena v Michalovcích
1984-1990 studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. L. Čepeláka, stipendijní pobyt v Itálii-Florencie Padova v roce 1990
Žije a pracuje v Praze věnuje se volné grafice a bibliofilii
Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v ČR, SR, USA, Itálii, Německu, Vatikánu, Maďarsku a Austrálii.
Společné výstavy :     1984-1988 Konfrontace
1987-Setkání-Mikrobiologický ústav, Praha,
1991-1993 Hosté Hollara, galerie Hollar,                           Praha
1996-Praha 4 a Saint Malo, Francie  

Samostatné výstavy:     1992-Rubín.divadelní klub, Praha
1995-Galerie Iluminace, Opočno

Petr Váňa – spoluzakladatel nakladatelství Kyvadlo
narozen 22.4.1965
1980-1984 studium oboru sochařství na Střední umělecko průmyslové škole kamenické v Hořicích.
1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1990 diplomoval.
Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty.

Z vlastní sochařské tvorby je možné uvést kamenný oltář pro Kostel sv. Karla Boromejského v Praze v Nemocnici Pod Petřínem, kamenný oltář a sochu Krista pro kostel sv. Bartoloměje v Praze v Bartolomějské ulici, kamenný oltář pro rotundu sv. Petra a Pavla na Budči, interiér nové kaple v klášteru Kapucínů na Loretánském náměstí, kamenný oltář pro kostel sv Bartoloměje v Zábřehu na Moravě, kamenný oltář pro kapli kněžského domova ve Staré Boleslavi, památník politickým vězňům u lomu na Mořině, kamenná kašna v Řevnicích, křížová cesta v kapli řádu Boromejek v Praze na Petříně, kamenný oltář a ambon pro kostel sv. Kateřiny v Mladých Bukách 2002, kamenný oltář pro kapli komunitního centra v Nových Butovicích v Praze 2003, kamenný oltář pro kostel v Drozdově 2004, nový kamenný oltář, ambon a vitráž pro kostel sv. Rocha v Praze 2005,  Socha Panny Marie pro Nezabudice 2005. Socha Madonny pro řád Boromejek v Římě 2006, socha Imaculatty pro Černošice ze sliveneckého mramoru 2007, Mariánský sloup pískovec Vitorchiano Itálie 2008, socha Vzkříšení – náhrobek z carrarského mramoru Rakovník 2008.

Jiří Kylar – spoluzakladatel nakladatelství Kyvadlo
narozen 13.1.1975 v Praze.
1989 - 1993 studoval obor tiskař na polygrafických strojích na středním odborném učilišti polygrafickém.

Po maturitě pracoval  jako tiskař v tiskárnách různého polygrafického zaměření. Podílel se na tvorbě knih, které několikrát získaly ocenění  Nejkrásnější kniha roku.  Jeho koníčkem je tisk litografií a hlubotiskových technik. To zároveň vedlo k tomu, že se spolu s Petrem Váňou rozhodl založit nakladatelství Kyvadlo, ve kterém chtějí dávat prostor pro vznik zajímavých publikací nejen po stránce literární, ale i  výtvarné.