Dřevěná lávka (poč. 10. st. - pol. 12. st.)


l.P. 935 - V legendě o sv. Václavu je poprvé zmíněn pevný přechod přes Vltavu – dřevění lávka. Na mostě se udál jeden z prvních zázraků sv. Václava, kdy povoz, vezoucí Václavovo tělo na Pražský hrad, přešel bez problémů po povodní pobořeném mostě.

l.P. 1118 - V Kosmově kronice nalézáme zmínku o povodni, která vystoupila do výše deseti loktů nad úroveň pražského mostu. S největší pravděpodobností se opět jednalo o dřevěnou lávku

l.P. 1153 - Český kníže Vladislav II. se žení s Juditou Duryňskou. Bude to právě královna Judita, která se postará o stavbu prvního kamenného mostu v Čechách, jež ponese také její jméno.