Koněspřežná tramvaj (koňka) na Karlově mostě

Koněspřežná tramvaj, pražany nazývaná koňka byla ve své době nesmírně populární.

Koněspřežná tramvaj na Karlově mostě | Muzeum Karlova mostuProvoz v Praze zahájila 13. září 1875 na trati od karlínské invalidovny k Řetězovému mostu císaře Františka I. Dlouhá byla 3,4 km. Tratě postupně přibývali, až konečně 1. srpna 1883 byl slavnostně zahájen provoz na prodloužené trati od Národního divadla na Křižovnické náměstí a přes Karlův most na Malostranské náměstí. Přes Karlův most vedla trať dvoukolejná a do jeho mostovky tak byly poprvé v historii zapuštěny tramvajové koleje.

Dočasné přerušení provozu koňky na Karlově mostě způsobila velká povodeň, která roku 1890 postihla Prahu a její předměstí. Po opravě mostu byl roku 1892 obnoven i provoz koňky. Tou dobou si však již Prahou razila cestu elektrická tramvaj a postupně vytlačovala koňku. Trať mezi Křižovnickým náměstím a Malostranským náměstím byla poslední, na které byla skutečná koňská síla využívána. I zde však byla roku 1905 vystřídána elektrifikovanou variantou, pro kterou František Křižík zkonstruoval unikátní spodní vedení elektrického proudu. Z obav, že Karlův most další provoz těžkých tramvajových vozů nevydrží byl po pouhých třech letech, 30. dubna roku 1908, definitivně provoz tramvají na mostě ukončen. Automobilová doprava byla zakázána v roce 1965.