Legenda o mostě z vajec

Legenda o mostě z vajec | Muzeum Karlova mostu

Již v 10.století vedl přes Vltavu první dřevěný most. Roku 1158 započala stavba prvního mostu kameného, ve své době učiněný div světa. Svou délkou přes 500 metrů byl tehdy nejdelší ve střední Evropě. Dostal jméno po manželce druhého českého krále Vladislava I. Juditě, která se o jeho výstavbu zasloužila. Pozůstatky z Juditina mostu můžeme dodnes spatřit v podzemí křižovnického kláštera na staroměstském břehu. Při velké povodni, 3. února roku 1342 v noci Juditin most nápor rozbouřené řeky nevydržel. Pro Prahu to byla veliká pohroma " Jako by padla koruna království, když se rozpadl most ...,"píše kronikář kanovník František.

S velkou slávou pak císař a král Karel IV. položil základní kámen ke stavbě nového mostu. Dle legendy jeho založení určil numerický výpočet astrologů, který v zápise vyjadřoval číselnou řadu 1-3-5-7-9-7-5-3-1, tedy v roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut. Karel IV. chtěl mít své dílo pojištěné ze všech stran.

Stavba mostu byla svěřená dohledu stavebního mistra Otty a po jeho smrti Petru Parléři, nejvýznamnějšímu staviteli svatovítského chrámu. Aby bylo dílo nejen velkolepé, ale i pevné rozhodl se stavitel přidávat do malty syrová vejce.V celé Praze jich však nebylo dost, a tak na králův příkaz sváželi vajíčka ze všech koutů království.Vozy dřevěné, slámou vystlané, křehkým nákladem v proutěných koších i bednách naložené, se na břehu vltavském shromažďovaly, zde je také zedníci roztloukaly a do vápna míchali. Jen ve Velvarech královskému nařízení špatně porozuměli. Báli se, aby se vejce cestou nerozbila, proto je poslali uvařená na tvrdo. Velvarským se pak smála celá Praha, a ten skutek jim byl škodolibě připomínán po celá staletí. Obyvatelé Unhoště sice vejce dopravili v pořádku, spletli se však s mlékem, kterým se při stavbě mostu rozmíchávala malta a poslali tvaroh a syrečky.

Dle legendy je tudíž Karlův Most jediným ze všech mostů na světě stavěným nejen z kamene, ale také z českých vajec a unhošťského tvarohu a sýra. A zřejmě také díky této receptuře vydržel už šest a půl století.
 

Legenda o mostě z vajec | Muzeum Karlova mostu Legenda o mostě z vajec | Muzeum Karlova mostu Legenda o mostě z vajec | Muzeum Karlova mostu