Oprava Karlova mostu – Karlův most je v dobrých rukou

Karlův most je jednou z našich nejvýznamnějších památek. Již po staletí tvoří neodmyslytelnou součást Hlavního města Prahy a jeho výsostné postavení mezi pražskými mosty nebylo nikdy zpochybněno. Spojuje nejstarší městské části a pohled přes most na dominantu Hradčan je jedním z nejkrásnějších panoramat Evropy. Nejednou na něm došlo k událostem při nichž se rozhodovalo o české státnosti. Několikrát mu bylo nuceno vstát jako bájný fénix z popela. Nezměrným úsilím našich předků se tato památka dochovala až do dnešních dnů a proto také naše generace by si měla vytyčit za cíl předávat pomyslné klíče k mostu bez jakéhokoli studu a uzardění z pochybných zásahů.

Muzeum Karlova mostu je institucí, jíž jsem, s přispěním hlavního města Prahy, zakládal před bezmála rokem a půl. Již po několik let bedlivě sleduji události, které se okolo mostu dějí a snažím se je poctivým a nezastřeným způsobem prezentovat v muzeu. Spolu se zaměstnanci muzea máme největší zájem na tom, aby se oprava „našeho“ mostu nedostala do nepovolaných rukou a aby tak stavba neztratila cokoli ze své historické autenticity. Před nedávnou dobou jsme v muzeu dali prostor odborné diskuzi od které jsme si slibovali alespoň lehké uklidnění značně rozčiřených vod podemílajících pomyslné pilíře nesoucí koncepci dnešní opravy. Jelikož se mi hladina jeví i nadále dosti neklidná, houpající veřejným míněnín hned na tu a hned zase na onu stranu, mám v úmyslu tímto článkem vyjádřit názor nejen svůj, ale také dalších odborných pracovníků, kteří stojí v pozadí Muzea Karlova mostu.

Zdeněk Bergman, ředitel Muzea Karlova mostu, 15.1.2009