Stavebně-historický průzkum

Další z výtek přípravy oprav, jako například nedostatečně připravený stavebně-historický průzkum památky je z hlediska probíhajících oprav nerelevantní. Dle zástupců investora pokračuje práce na dokončení a kompletace průzkumu v úzké spolupráci s probíhajícími opravami. Stavebně-historický průzkum, který je v současnosti k dispozici je naprosto dostatečným východiskem pro posouzení dnešní fáze oprav – opravy vozovky a mostních parapetů. Toto stanovisko ještě podtrhuje fakt, že v odkryvech, prováděných v mostovce, se nenalézají žádné historické konstrukce, které by mohly být cílem vědeckého zkoumání. Jde totiž o vrstvy z nepříliš povedených oprav z let 1966 – 1975. Podobně lze argumentovat i v případě výtky, že investor nezajistil identifikaci kamenických značek. Na doposud rozebraném zábradlí nebyly prokazatelně žádné značky identifikovány.