Starý spor – je použitá koncepce opravy správná?

Samotná koncepce opravy snad již ani nepotřebuje obhajoby. Most byl před započetím oprav v havarijním stavu. Tato skutečnost vyžadovala urychlený zásah. Byly vytvořeny dvě koncepce z nichž ta současná se nakonec ukázala jako vhodnější. Oproti druhé variantě nevyžaduje toliko násilný zásah do vnitřností mostu. Řada renomovaných odborníků stojí za stanoviskem, že úvahy o odstranění vody a solí, které důsledkem nepříliš podařené opravy ze sedmdesátých let minulého století pronikly do Karlova mostu a ze kterých vycházela neuskutečněná varianta, jsou nereálné. Vedle toho by si tato varianta vyžádala odbourání všech částí mostu nad klenbami. Takto koncipovaný zásah by neměl být přijatelný ani památkovými institucemi ani širokou veřejností.

Spodní část pilíře mostu. V detailu je rozpoznatelné poškození pískovcových kvádrů. | Muzeum Karlova mostu Pracoviště oprav mostu. Opravovaná část je vždy zakryta aby nedocházelo ke zbytečnému zatékání dešťové vody do vnitřností mostu. | Muzeum Karlova mostu