Do Karlova mostu prší! – práce na nové hydroizolaci mostovky

Práce na izolaci mostovky byly vynuceny nekvalitně provedenou opravou ze šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Do útrob mostu zatékala dešťová voda a solení mostovky způsobilo nevratné škody. S použitím nejmodernějších technologií a schválenými postupy byla osazena nová izolační vrstva, která do budoucna ochrání most před dešťovou vodou a napraví fatální chyby poslední opravy.

Karlův most je opravován kvalitně, za použití nejmodernějších technologií. Použití těchto technologií si vyžádal jednak havarijní stav mostu před započetím oprav, jednak také technické předpisy, které provázejí opravy mostů. Právě probíhající oprava si klade za cíl nejen obnovení důstojné tváře mostu, ale chce také předat most následujícím generacím ve stavu, za který se nebude muset stydět.

Kladení izolačních pásů na spodní části zábradlí. | Muzeum Karlova mostu Nástřik pružné hydtoizolace. | Muzeum Karlova mostu