Zpráva Pámátkové inspekce Ministerstva kultury. Administrativní pochybení.

K pracem v současnosti prováděným lze konstatovat následující. Probíhající oprava kamenného zábradlí mostu se stala terčem ostré kritiky Památkové inspekce Ministerstva kultury. Následně zveřejněná, zkrácená verze zprávy byla médii prezentována v rozporu s novinářskou etikou. Zcela jednostranný názor byl vydáván za jediný správný a následkem toho byla široká veřejnost seznamována s když ne přímo lžemi tak určitě polopravdami.

Jako první nedostatek bylo vytýkáno neoznámení stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Ačkoli skutečně v tomto případě k pochybení došlo, bylo to pochybení rázu čistě administrativního. Spolupráce s odborem archeologie Národního památkového ústavu probíhala na stavbě již před vlastním zahájením prací a ve formě archeologického dozoru pokračovala i po jejím zahájení. Bylo dokonce založeno a zdokumentováno několik archeologických sond.

Situace na malostranském nábřeží. Pod dnešní dlažbou probíhá archeologický výzkum. Odkrytý a dokumentovaný řez vrstvami pod dnešní dlažbou mostu. | Muzeum Karlova mostu