Zábradlí jako svědek historického vývoje – změna kamenořezu zábradlí

Jedním z mediálně nejsledovanějších problémů byla oprava kamenného zábradlí mostu. Napadnuta byla především změna struktury původního kamenořezu a samotný, údajně násilný způsob demontáže kvádrů. Původní kamenořez na parapetních zídkách je důsledně dodržován a fotodokumentace průběžně pořizována. Případné drobné odchylky ve struktuře kamenořezu jsou důsledkem snahy o zachování co možná největšího množství původních kvádrů. Situaci značně znepřehledňuje také již zmiňovaná oprava mostu ze šedesátých a sedmdestých let minulého století. Zde bylo často na líc zábradlí použito obkladových pískovcových desek jiných rozměrů než na rub. Všechny tyto zásahy a opravy byly a nadále jsou konzultovány se zástupcem Národního památkového ústavu. Samotná demontáž zábradlí probíhá co možná nejšetrněji pomocí dřevěných klínů, výjimečně za pomoci drobného ručního nářadí. Opravdovým kamenem úrazu demontáže jsou ovšem opět důsledky opravy z minulého století, kdy byla použita cementová injektážní zálivka namísto vápenné malty. Tato injektáž zničila okolní cementové kvádry a její rozebrání není v žádném případě možné za použití výše zmíněných ( nejméně destruktivních ) prostředků.

Kamenořez zábradlí je pokud možno vždy dodržován. | Muzeum Karlova mostu Detail kamenořezu zábradlí. | Muzeum Karlova mostu