Karlův most a sv. Jan Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě | Muzeum Karlova mostu
Karlův most pojí s Janem Nepomuckým řada nepřehlédnutelných událostí. Jan se narodil někdy okolo roku 1345, pouhé tři roky po ničivé povodni, která znamenala konec pro Juditin most, vůbec první kamenný most v Čechách, a která také zavdala nejpádnější příčinu pro stavbu mostu nového, pevnějšího, vyššího a také skvostnějšího. Když roku 1357 stavba započala, prožíval s největší pravděpodobností mladý Jan svá studijní léta v některém z českých klášterů. Rostl společně s mostem, aby na něm také o téměř čtyřicet let později svůj osud zpečetil. Píše se se 20. březen, léta Páně 1393 a do vln Vltavy se šplouchnutím dopadá bezvládné tělo generálního vikáře Johánka z Pomuku. Smrtí ovšem vztah Jana Nepomuckého ke Karlovu mostu nekončí. O 290 let později je ku připomínce této tragické události na mostě vztyčena socha. Není to socha světce ani anděla, je to socha mučedníka zpovědního tajemství, který ještě více než čtyřicet let bude čekat, než se v Římě rozezní zvony a do Čech doputuje zvěst, že několik desítek let dlouhé úsilí o svatořečení konečně přineslo plody. Roku 1729 je Jan svatořečen a světcovy sochy začínají vyrůstat na mostech celé Evropy. 

Socha z Karlova mostu představuje jeden z prvních příkladů úcty k Janu Nepomuckému v našich zemích. Ačkoli nebyl ještě ani blahoslaven, jsou již v sedmnáctém století příklady úcty k mučedníkovi zpovědního tajemství zastoupeny téměř ve všech odvětvích výtvarného umění. 

Sochu Jana Nepomuckého na Karlův most objednal Matyáš Bohumír hrabě Wunschwitz. Vedla ho k tomu úcta k Janu Nepomuckému jako přímluvci v mnoha záležitostech. Sádrové bozzeto zhotovil vídeňský sochař Mathias Rauchmiller v roce 1681 (dnes NG Praha). Bozzeto s objednávkou monumentální sochy putovalo do dílny Jana Brokoffa, kde o rok později Brokoff vyřezal dřevěnou skulpturu (dnes v kostele sv. Jana na Skalce), podle níž byla v roce 1683 Wolffem Hieronymusem Heroldem v Norimberku odlita bronzová socha, ještě téhož roku osazená na zábradlí Karlova mostu. Sokl pro sochu navrhl architekt Jean Baptiste Mathey, který ve stejné době pracoval pro Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. K příležitosti zřízení sochy na Karlově mostě byla vydána pamětní medaile od Antonia Trapaniho. Socha se za nedlouhou dobu stala nejen vzorem pro řadu dalších, v osmnáctém století hojně osazovaných soch na mostech po celé Střední Evropě, nýbrž se také velice záhy stala předmětem kultu. V předvečer svatořečení se každoročně 15. května konala procesí, která směřovala od katedrály na Pražském hradě k Brokoffově soše na Karlově mostě. Celý podvečer byl ve znamení oslav, které vešly do historie jako Svatojánské slavnosti. Dnes je socha sv. Jana Nepomuckého vedle lípy jedním z nejznámějších symbolů českého venkova. Zdobí stovky venkovských mostů, můstků a lávek, náměstí, návsí a rynků.

Autor : Miroslav Kindl