Patronáty sv. Jana Nepomuckého

 • Národní patron Čech
 • Patron Bavorska
 • Patron města Nepomuku
 • Patron města Salzburk
 • Patron řádu tovaryšstva Ježíšova
 • Patron kněží
 • Patron zpovědníků
 • Patron zpovědního tajemství (uchování zpovědního tajemství)
 • Patron ochrany mostů (sochy na mostech, značí i další patronáty související s vodou)
 • Patron lodníků
 • Patron vorařů  (v Týně n.Vlt. se na počátku sezony konaly pobožnosti u kapličky sv.J.N.)
 • Patron rybářů
 • Patron poutníků
 • Patron cestování, bezpečného putování, (sochy na rozcestí a u cest)
 • Patron šťastného návratu (sochy u začátků obcí)
 • Patron mlynářů (sošky obvyklé v mlýnicích)
 • Patron proti povodním a přírodním pohromám
 • Patron proti pomluvám
 • Patron za mlčenlivost
 • Patron proti nebezpečí z vody
 • Patron všech vod 
 • Patron proti krupobití - chrání hrozny na vinicích
 • Patron dobrodinců, almužníků

Autor: Ing. Karel Drhovský