Slavní nositelé jména Nepomucký

 

Domácí podoby jména Nepomuk: Pomuk, Pomuček, Nepomuček, Muk, Muki
Oblíbené druhé (biřmovací) jméno kněží, mlynářů, ale i sedláků, časté jedno z dalších jmen Habsburků

 • město Nepomuk, o.Plzeň jih, rodiště sv.Jana Nepomuckého
 • obec Nepomuk, o.Č.Budějovice
 • obec Nepomuk, o.Příbram
 • obec Nepomuky, o.Jihlava
 • obec Nepomuky, o.Ústí nad Orlicí
 • městečko San Juan Nepomuceno, Paraquay
 • Sv. Jan Nepomuk Neumann - rodák z Prachatic, americký misionář, biskup a průkopník katolického školství v USA
 • Clemens Lothar Wenceslaus Nepomuk Metternich - Wineburg - 1773 - 1859, Rakousko-Uherský kancléř, jeden z nejmocnějších mužů Evropy své doby
 • Pablo Diego Jose Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniana Trinidad de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso 1881 - 1973, španělský malíř a sochař
 • Jan Nepomuk ze Schwarzenberku - 1742 - 1789, vzorný hospodář, založil Schwarzenberský plavební kanál, přinesl do Čech vojtěšku
 • Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku - 1822 - 1925, cestovatel, dal podnět ke stavbě nejstarší české kamenné rozhledny na Kleti
 • Jan Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy - 1801 - 1862, rakouský dramatik
 • Jan Nepomuk Štěpánek - 1783 - 1844, dramatik, režisér, herec, překladatel
 • Johann Nepomuk Hummel - 1778 - 1837, hudební skladatel, virtuosní pianista
 • Johann Nepomuk Kaňka - 1772 - 1865, hudební skladatel a právník, profesor, právní poradce Bethovena
 • Ignác Jan Nepomuk Palliardi 1737 - 1821, z nejvýznamnějších pozdně barokních a klasicistních architektů v Čechách
 • Jan Nepomuk hrabě Harrach - 1828 - 1909, majitel rozsáhlých statků v severních Čechách, patřil k nejvýznamnějším představitelům šlechty (viz. Harrachov)
 • Jan Nepomuk Polanský - 1723 - 1776, profesor matematiky Olomoucké university, působil i na Karlově univerzitě, autor učebnice algebry
 • Jan Nepomuk Josef Rulík - 1744 - 1812, autor spisu: "Dr.Jan Faust, jeho život, činy a uvržení do pekelné  propasti"
 • Jan Nepomuk Mitrovský z Mitrovic - 1757 - 1799, významný přírodovědec, spisovatel, hudební skladatel
 • Jan Nepomuk Oettl 1801 - 1866, kněz, významný včelař v době končícího brtnictví, vynálezce oddělitelného slaměného úlu
 • Jan Nepomuk Polášek - 1873 - 1956, hudební skladatel a sběratel lidových písní
 • Jan Nepomuk Hejčl - 1868 - 1935, světově proslulý biblista, profesor university v Olomouci
 • Jan Nepomuk Eiselt - počátek 19.stol., průkopník lékařské prevence a hygieny
 • Vladimír Jan Nepomuk Vašek - 1867 - 1958, básník s pseudonymem Petr Bezruč.
 • Jan Nepomuk Filcík - 1785 - 1837, významný hudební pedagog
 • Jan Nepomuk Sedlák - kolem 1929, spisovatel o sv. Janovi Nepomuckém
 • Jan Nepomuk Felbinger 1786 - 1855, kronikář Mariánských Lázní, kreslíř.
 • Jan Nepomuk Buquoy 1741 - 1803, majitel rozsáhlých panstev hlavně na jihu Čech, zakládal ústavy pro chudé a nemocné, založil vzorovou křesťanskou školu v Kaplici, založil známý park Terčino údolí
 • Jan Nepomuk Rudolf hrabě Chotek - 1748 - 1824, nejvyšší purkrabí a president českého gubernia
 • Robert Jan Nepomuk Führer - 1807 - 1861, církevní skladatel, významný varhaník a regenschori
 • Jan Nepomuk Augustin Vitásek - 1770 - 1839, klavírní virtuos, hudební učitel, oceňován Mozartem i Bethovenem
 • Jan Nepomuk Vent 1747 - 1801, hudebník a skladatel, hrál s Mozartem a upravil jeho skladby pro jiné nástroje
 • Jan Nepomuk Štajner - 1725 - 1793, český malíř, dvorní portrétista M.Teresie, malíř chrámových obrazů
 • Jan Nepomuk Soukup - kolem 1800, napsal první cestopisný průvodce po Moravském krasu
 • Jan Nepomuk František Rafael Beitl 1797 - 1855, zakladatel ústavu pro nevidomé v Brně
 • Jan Nepomuk Enders - 1815 - 1877, tiskař, knihkupec, spisovatel, nakladatel, podnikatel, učenec
 • Jan Nepomuk Kapras - 1847 - 1931, filosof, psycholog, značně ovlivnil psychologické a filosofické myšlení
 • Jan Nepomuk Woldřich - 1834 - 1906, profesor Karlovy university, první předseda České společnosti zeměvědné, paleeontolog, geolog, archeolog
 • Jan Nepomucen Kamiňski 1777 - 1855, slavný polský režisér a herec

Autor: Ing. Karel Drhovský